Skip to main content

BEVEILIGINGSADVIES VOOR BEDRIJVEN

BEVEILIGINGSDOCUMENT LATEN OPSTELLEN

Wanneer u twijfelt over de passende maatregelen of gebruikelijke inzet van beveiliging, is het opstellen van een beveiligingsdocument geen overbodige luxe. Dit gebeurd vaak in de vorm van een intakedocument. In dit document vindt u niet alleen ons advies, maar indien gewenst ook direct een passend voorstel of offerte.

BEVEILIGINGSPLAN: PROGRAMMA VAN EISEN (PVE)

Als onderdeel van het advies kan in overleg een Programma van Eisen worden opgesteld. In dit uitgebreide overzicht worden de te nemen maatregelen toegelicht. Het beveiligingsplan zal volledig worden afgestemd op uw wensen en de daarbij behorende vereisten. Belangrijke onderdelen die in het Programma van Eisen worden opgenomen, zijn bijvoorbeeld de geschatte hoeveelheid beveiligers, knelpunten van de locatie, het aantal nooduitgangen dat verplicht vrij dient te blijven en een logische indeling van eventuele geld- en bezoekersstromen.

KOSTEN VRIJBLIJVEND ADVIES

Wanneer er sprake is van een getekende opdrachtbevestiging, zit het beveiligingsadvies vaak bij de opdracht inbegrepen. Indien u een zeer uitgebreid advies wenst te ontvangen, kan het voorkomen dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Bent u nog geen bestaande klant van ons en wenst u graag in eerste instantie alleen een vrijblijvend advies van ons te ontvangen? Voor een prijsindicatie kunt u contact met ons opnemen.

VERPLICHTING TOT OPVOLGEN BEVEILIGINGSADVIES?

ERVARING EN INSCHATTINGSVERMOGEN

Het door ons verstrekte advies is een combinatie van onze ervaring en ons inschattingsvermogen. Welke situaties kunnen zich voordoen? Het opvolgen van ons advies is geen verplichting en het voornoemde intakedocument wordt ook niet gezien als opdrachtbevestiging.